www.schoolsoftware.eu
 
THEMA'S:
HERFST
SINTERKLAAS
KERST
WINTER
LENTE
PASEN
ZOMER
VOETBAL
THEMA'S
GRATIS!!!!

 


                               Van leerkrachten:

voor leerlingen basisonderwijs (ontwikkeling, ondersteuning, hulp):

GRATIS 250 ONDERWIJSPROGRAMMA'S

NEDERLANDSTALIGE SOFTWARE REKENEN & TAAL GROEP 1 T/M 8 BASISONDERWIJS
VOOR SCHOOL, LEERLINGEN EN OUDERS:

-optellen, aftrekken tot 10, 100, 1000
-tafels, delen, keer, breuken, %, kommagetallen
-cijferen onder elkaar,
-bewerkingen in spelvorm (+ - : x)
-aanvullen, oplossen, schatten, puntsommen
-automatiseren, hoofdrekenen, uitleg
-geldsommen, klokkijken, kalender
-100-veld, rekenspelletjes
-spelling, dictees, veel verschillende niveau's
-regels, werkwoorden, woordenschat
-ontleden, aanvullen, invullen, letters
-alfabetiseren, verkleinen, tegenstellingen, meervoud
-lezen, luisteren, klanken, letterspelletjes
-taalspelletjes, taaloefeningen, spreekwooorden
-werkbladen taal en rekenen
-kleuren, tekenen, puzzelen, kleuterspelen, memory's

    

       Voor meer info en bestellen: kijk op www.schoolsoftware.eu

 

          

      Enkele screen-shots van programma's uit het softwarepakket op de USB-stick:

 

Copyrights Digibordmenu-meester Henk 2014